Terugvordering coronapremie

In het kader van de cao 2021-2022 voor de arbeiders ressorterend onder het Paritair Comité 126 “Stoffering en houtbewerking” moeten de werkgevers onder bepaalde voorwaarden een coronapremie toekennen van maximaal 300 euro.

De cao laat toe dat werkgevers meer toekennen dan het sectorale bedrag, maar enkel het sectorale bedrag (verhoogd met de patronale lasten van 16,5 %) kunnen zij terugvorderen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid.

De terugvordering is beperkt tot de arbeiders die ressorteren onder het PC 126; de terugvordering is dus niet mogelijk voor uitzendkrachten die hun coronapremie van het uitzendkantoor hebben ontvangen. De terugvorderingsmogelijkheid geldt ook niet voor de bedienden aan wie u eventueel een coronapremie heeft toegekend.

U doet de terugvordering door het invullen en terugsturen van dit excel-werkblad.

Mogen wij u vragen het formulier elektronisch in te vullen, en het terug te mailen naar corona@fonds126.be. U voegt ook een kopie toe van de factuur van de uitgever van de coronapremie. De terugvordering moet bij het Fonds ingediend worden uiterlijk op 30/06/2022.

Indien u problemen ondervindt bij het downloaden van het werkblad of voor verdere info kan u contact nemen met de administratie van het FBZ.

Downloads:

    Terugvordering Coronapremie (EXCEL)

    Terugvordering Coronapremie (PDF)