Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking

NEWS: Opgelet

In de loop van augustus (week van 08/08) worden de aanvraagdocumenten en hernieuwingsdocumenten voor de blijfpremie (klik hier) verstuurd naar de rechthebbenden. Deze documenten moeten vóór 15/09 volledig ingevuld teruggestuurd worden naar het Fonds.

Welkom op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking.

Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een onderneming die ressorteert onder het PC 126. Maar ook de werkgever kan genieten van bepaalde tussenkomsten.

U vindt er op deze website alle informatie over.

U bent:


Sociale partners: