Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking

NEWS: Opgelet GETROUWHEIDSPREMIE

Op donderdag 23 november werden de documenten van de getrouwheidspremie 2023 (betalingstitel en fiscale fiche) rechtstreeks naar de rechthebbende arbeiders gestuurd. De uitbetaling van de premie start op 6 december. Meer informatie over de betalingsmodaliteiten vindt u hier

GETROUWHEIDSPREMIE

Het KB van 23/06/2023 tot wijziging van de bedrijfsvoorheffing (BS van 30/06/2023) bepaalt dat de getrouwheidspremie toegekend vanaf 01/07/2023 onderworpen is aan een bedrijfsvoorheffing van 23,22 % (zonder vermindering). De bedrijfsvoorheffing op de premie verhoogt bijgevolg van 20.6% naar 23.22%.

Welkom op de website van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en Houtbewerking.

Het Fonds staat in voor de uitbetaling van allerlei sociale voordelen aan de arbeiders die tewerkgesteld zijn bij een onderneming die ressorteert onder het PC 126. Maar ook de werkgever kan genieten van bepaalde tussenkomsten.

U vindt er op deze website alle informatie over.

U bent:


Sociale partners: