Getrouwheidspremie

Wat houdt deze premie in ?

Wanneer je tewerkgesteld bent bij een onderneming die ressorteert onder het paritair comité 126 – stoffering en houtbewerking – dan kan je aanspraak maken op een getrouwheidspremie.

Hoe wordt de getrouwheidspremie berekend ?

De getrouwheidspremie wordt berekend op basis van het loon dat je verdiend hebt tijdens een referteperiode. Deze referteperiode loopt altijd van 1 juli van het voorgaande jaar tot 30 juni van het lopende jaar.

Bijvoorbeeld : de getrouwheidspremie van 2022 wordt berekend op basis van de lonen die je verdiend hebt bij een werkgever uit de sector tijdens de referteperiode van 01/07/2021 tot en met 30/06/2022.

Wanneer je bij verschillende werkgevers uit de sector gewerkt hebt, dan worden je lonen die je verdiend hebt bij die verschillende werkgevers opgeteld en wordt de premie berekend.

Hoeveel bedraagt mijn getrouwheidspremie ?

De bruto getrouwheidspremie bedraagt momenteel 8,85 % op je brutoloon van de referteperiode vermeerderd naar 108%.

Bijvoorbeeld : Tijdens de referteperiode heb je een brutoloon verdiend van 25.000 €. De bruto getrouwheidspremie bedraagt dan 25.000 *108% = 27.000 x 8.85 % = 2.389,5 €.

Het Fonds is verplicht om op je bruto-premie een rsz-afhouding (13.07%) te doen en bedrijfsvoorheffing (23,22%) in te houden.

Bijvoorbeeld: Je brutoloon tijdens de referteperiode bedraagt 25.000.

Brutoloon 25.000
Basis voor berekening brutopremie (x 108%) 25.000 x 108 % 27.000,00 A
Brutopremie (= A x 8,85 %) 27.000 x 8.85 % 2.389,50 B
Basis voor Rsz inhouding ( = B x 108%) 2.389,50 x 108% 2.580,66 C
RSZ - inhouding (= C x 13,07%) 2.580,66 x 13,07% 337,29 D
Belastbare premie ( = B - D) 2389,50 - 337,29 2.052,21 E
Bedrijfsvoorheffing ( = E x 23,22%) 2.052,21 x 23,22% 476,52 F
Nettopremie (= E - F) 2.052,21 - 476,52 1.575,69

Je netto premie bedraagt dus 1.575,69 €. Als je lid bent van een vakbond ontvang je hier bovenop nog een sociaal voordeel.

Hoe kan ik mijn getrouwheidspremie ontvangen?

Het Fonds ontvangt van de RSZ automatisch de lonen die je tijdens de referteperiode verdiend hebt bij een werkgever uit de sector hout en stoffering. Het Fonds maakt de berekening van je getrouwheidspremie en maakt voor jou een betalingstitel op. Deze betalingstitel wordt begin december van elk jaar rechtstreeks naar jou opgestuurd samen met je fiscale fiche.

De fiscale fiche dien je bij te houden voor je belastingsaangifte.

Wanneer je lid bent van een vakbond, dien je je betalingstitel te overhandigen aan je vakbond. Zij betaalt je de nettopremie + het sociaal voordeel uit.

Wanneer je geen lid bent van een vakbond, dan vul je je bankrekeningnummer in op Luik A van de titel en onderteken je. Dit luik A stuur je terug naar het Fonds dat je nettopremie stort op het opgegeven bankrekeningnummer.

De geldigheidsduur van de betalingstitel bedraagt 5 jaar